Przychodnia

Przychodnia

System Przychodnia to nowoczesne narzędzie elektronicznego zarządzania danymi, wykorzystywane przez placówki medyczne. Coraz więcej nowoczesnych przychodni wybiera system elektroniczny, oszczędzając w ten sposób czas swoich pracowników oraz pacjentów.

System optymalizuje pracę na wszystkich stanowiskach przychodni:

 

Rejestracja

Ten moduł posiada kilka wersji różniących się przeznaczeniem oraz wyglądem.

Dane osobowe

Pracownicy rejestracji wprowadzają: dane osobowe pacjenta, informacje o jego ubezpieczeniu (włącznie z oświadczeniami, decyzjami, danymi karty eKUZ oraz danymi z systemu eWUŚ), adres pacjenta z Polski lub z zagranicy oraz dane osób upoważnionych do wglądu w jego dokumentację medyczną.

System umożliwia edycję wszystkich danych osobowych pacjentów.

Weryfikacja ubezpieczeniamoduły

System jest skoordynowany z systemem eWUŚ i pozwala na bieżąco weryfikować ubezpieczenie pacjentów.

Rejestracja do poszczególnych lekarzy oraz gabinetów

System umożliwia zarówno rejestrację do konkretnych lekarzy, jak i do pielęgniarek szkolnych i środowiskowych oraz położnych.

Pozwala też na rejestrację do gabinetów według specjalizacji, bez wyboru konkretnego lekarza.

System umożliwia edycję wszystkich danych rejestracji pacjentów.

Wygląd modułu dostosowany do potrzeb

Użytkownicy systemu mogą wybrać, w zależności od potrzeby, jeden z trzech dostępnych wyglądów modułu:

1. Rejestracja do poszczególnych osób personelu – rejestracja do gabinetu, podczas której wyświetlają się grafiki poszczególnych lekarzy/ pielęgniarek/ położnych.

2. Lista zarejestrowanych pacjentów – system umożliwia wyświetlenie grafików poszczególnych pracowników medycznych lub grafiku pokazującego ogólną dostępność wszystkich lekarzy, pielęgniarek lub położnych.

3. Kalendarz wizyt u danego pracownika medycznego.

 
Gabinet lekarski

Moduł przeznaczony dla lekarzy umożliwia wykonanie wszelkich niezbędnych czynności administracyjnych drogą elektroniczną, co pozwala lekarzowi poświęcić zaoszczędzony czas pacjentom.

Lekarz może dzięki temu modułowi:

Wprowadzać dane o wizycie

Lekarz ma podgląd danych pacjenta wprowadzonych przy rejestracji i może dodać opis wizyty: objawy, badanie, zalecenia, rozpoznanie, procedurę medyczną.

Możliwy jest też podgląd listy oczekujących pacjentów oraz informacja o nowo zarejestrowanych osobach.

Przepisywać leki

Tworzenie recept w systemie możliwe jest w oparciu o listę leków zdefiniowanych, przygotowaną i na bieżąco aktualizowaną przez IMS Poland LTD Sp. z o.o. oraz listę leków robionych, zdefiniowaną przez użytkowników systemu. Możliwe jest także stworzenie własnej listy leków podręcznych.

System uwzględnia w receptach takie dane jak: dawkowanie, liczbę opakowań, częstotliwość podawania, ilość substancji czynnej, dodatkowe uprawnienia pacjenta, odpłatność.

Lekarz ma podgląd listy wszystkich leków, jakie wcześniej zostały przepisane danemu pacjentowi, może więc jednym kliknięciem ponownie przepisać ten sam lek. Ma też możliwość szczegółowo śledzić historię wcześniej przepisanych leków wraz z kolejnością ich wypisania, ich ilością (jest możliwość generowania kilku recept różniących się ilością przepisanego leku oraz terminem jego wykupienia), odstępami czasu pomiędzy kolejnymi receptami oraz miejscem wypisania leku.

Program posiada dodatkowo algorytm obsługujący listę leków powtarzanych, w której można odpowiednio blokować i odblokowywać oraz dodawać i usuwać leki.

Dodatkowo lekarz wypisujący lek ma podgląd informacji publikowanych przez Ministerstwo Zdrowia. Znajdzie tu szczegółowe informacje o ryczałcie, jaki należy w danym przypadku zastosować.

Zapoznawać się z kartoteką pacjenta

Funkcja ta daje możliwość zapoznania się z pełną historią medyczną danego pacjenta: przebytymi chorobami, urazami, nałogami, dotychczasowymi rozpoznaniami, etc.

Zweryfikować ubezpieczenie w systemie eWUŚ

System podaje szczegółowe dane na temat ubezpieczenia pacjenta: ważne bądź nieważne ubezpieczenie, inne uprawnienia do świadczeń, ubezpieczenie do świadczeń w ramach UE lub całkowity brak informacji o danym pacjencie w systemie eWUŚ.

Wystawiać skierowania

Do szpitala

Lekarz może za pomocą systemu skierować pacjenta do jednego lub więcej szpitali, uzupełniając skierowanie o nazwę szpitala, oddział, wskazówki do dalszej diagnostyki i leczenia.

Do poradni

System umożliwia też skierowanie pacjenta do poradni specjalistycznej poprzez wybranie odpowiedniej placówki z listy oraz uzupełnienie skierowania o wskazania do dalszej diagnostyki i leczenia.

Do pracowni diagnostycznej

Lekarz może też skierować pacjenta do pracowni diagnostycznej, wybierając z listy odpowiednią pracownię, nazwę wskazanego badania i cel, w jakim ma być przeprowadzone badanie. Informację można uzupełnić o dotychczas wykonane badania.

Do laboratorium

System pozwala w łatwy i szybki sposób skierować pacjenta na badanie laboratoryjne. Lekarz może wybrać z listy wskazane badania.

Wprowadzać i odczytywać wyniki badań

Lekarz może zarówno wprowadzać, jak i odczytywać wyniki poprzednich pomiarów: tętna, ciśnienia, lipidów, cukry, etc.

Możliwe jest też wczytywanie zeskanowanego obrazu badania oraz pobieranie danych z urządzeń (EKG, Aspel)

Wystawiać zwolnienia

System pozwala w prosty sposób wystawić zwolnienie lekarskie, bez konieczności uzupełniania go o dane pacjenta, które wczytują się automatycznie.

 

Gabinet zabiegowy

Pracownicy gabinetu zabiegowego mają w systemie możliwość:

Zapoznania się z kartoteką pacjenta

 


 

20151113_155548